Ogłoszenia duszpasterskie 25.II.2024r.

Ogłoszenia duszpasterskie 25.II.2024r.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 lutego 2024
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. W drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania.
 2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest NIEDZIELĄ AD GENTES i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać ofiary na ten cel.
 3. Gorzkie Żale o godz. 9.00, w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00.
 4. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. 0 13.00 odwiedziny chorych; 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Na zakończenie adoracji – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. W sobotę 8.30 różaniec i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 6. Idziemy, Baranki wielkanocne 10 zł
 7. + Teresa Pantuchowicz 98l. Agnieszkowo
 8. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości polećmy modlitwie i życzliwości. Pozdrawiam Gości i Parafian.
Intencje mszalne 26 lutego – 03 marca 2024

PONIEDZIAŁEK 26.02

13.00 + Mirosław Augustyniak

WTOREK

27.02

16.00 + Marianna Józef Borkowscy

ŚRODA

28.02

16.00 + Genowefa Kierzkowska – siostry Barbary Kościelskiej

+ Stanisław Wróblewski – Jadwigi Stanisława Nejman

+ Seweryn Bączek – r. Burmistrzaków

+ Alina Burmistrzak – Wandy Nawrockiej

+ Leokadia Mantyk – wnuczki Eli z r

+ Janina Osińska – Czesław Kalinowskiego z r.

+ Alina Sochacka – Kozińskich

+ Irena Lewandowska – r. Gewis

+ Regina Sadowska – Asysty

+ Lesław Gardyza – Ewy Ryszarda Sebastiana Lewandowskich

+ Teresa Pantuchowicz – Leszka Kubiaka z r.

CZWARTEK 29.02

12.00 + Ryszard Szelągowski int. siostry Elżbiety

PIĄTEK

01.03

13.00

16.00

16.30

17.00

– odwiedziny chorych w domach

– Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź

+ Henryka Kwieciszewska int. matki

– Droga Krzyżowa

SOBOTA

02.03

08.30

09.00

– Różaniec – Nabożeństwo Maryjne

+ Grażyna Ciechalska int. Frontczaków

NIEDZIELA

03.03

09.00

11.00

+ Alina 2 rś i Stefan Sochaccy int. dzieci z r.

+ Małgorzata Perczyńska int. Racinowskich /+ rodzic. Genowefa

Sylwester Małeccy/

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 lutego 2024 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie.
 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Nabożeństwa pasyjne są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. O godz. 9.00 Gorzkie Żale, w piątki Droga Krzyżowa: 16.30.
 3. Przyszła niedziela to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła.
 4. Baranki wielkanocne 10 zł caritas
 5. Pamiętam w modlitwach o solenizantach i jubilatach oraz o naszych Gościach i Parafianach. Błogosławionego tygodnia.
Intencje mszalne  23 – 25 lutego 2024
PIĄTEK 23.02 16.00

16.30

17.00

+ Alina Sochacka int. Zdzisławy i Maryli z r. 

Droga Krzyżowa

+ Krystyna Kwilińska int. córki Małgorzaty z r.

SOBOTA 24.02 09.00 + Stanisław Benedykciński 4 rś int. żony Heleny i syna

Sławomira z rodz.

NIEDZIELA

25.02

09.00

11.00

+ Janina Stanisław 23rś Betlińscy int. syna Krzysztofa z r

+ Marianna i Stanisław Szydłowscy