Dąbie Kujawskie

Szymon Leon Zaleski

Szymon Leon Zaleski (nazwisko rodowe Flak), syn Ludwika i Julianny z Mikołajczyków, urodził się 28 X 1904 w Radziwiu, powiat płocki.

W roku 1928 został absolwentem seminarium nauczycielskiego w Płocku.
Rok później ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

W tym samym roku (1929) podjął pracę w nowo wybudowanej szkole podstawowej w Dąbiu Kujawskim. Cieszył się wielką sympatią uczniów. Uczył rysunków, prac ręcznych, śpiewu, gimnastyki i przysposobienia do obrony kraju. Miał dar rozbudzania zainteresowań uczniów – czego dowodem było założenie szkolnego teatru, reaktywowanego po wojnie.
Nauczyciel pozostawił po sobie również innego rodzaju pamiątkę. Na ścianie jednej z klas namalował obraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obraz do dziś zdobi jedną z sal obecnie Zajazdu Piłsudskiego.

Żonaty z Janiną z Kozakowskich, miał córkę Annę i syna Jana.

 

 

 


Jedną z nielicznych pamiątek jest obraz „Żniwa” podarowany mieszkance Dąbia.


Był (od 1 I 1932) podporucznikiem rezerwy 14 Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej.

W trakcie kampanii wrześniowej trafił do obozu w Kozielsku. Zamordowany 27 kwietnia 1940 roku na rozkaz Stalina w Katyniu (numer ewidencyjny 3928).
Pośmiertnie mianowany w 2007 roku na stopień porucznika.


Źródła: