Franciszek Beciński

Franciszek Beciński urodził się 5 września 1897 r. w Pilichowie jako syn Walentego, rolnika kilku morgowego gospodarstwa i Jadwigi z Krysiaków. Od najmłodszych lat Franciszek ze względu na trudną sytuację materialną rodziny pracował przy wypasie bydła, m.in. u swoich dziadków w Dąbiu Kujawskim. Umiejętność czytania i pisania posiadł dzięki matce, …

To Kujawy

Równina het! Precz… równina (rzecz gdzie indziej rzadka), gdzie nie poleci oko – nigdzie się nie garbi, w fałdy nie zagina – – jak stół gładka! Stwórca był dla niej łaskawy i bardzo szczodry – – Ziemia rodzinna to – – Kujawy! I tak bez końca bez końca aż po …

Nad niżem nadgoplańskim

Nad niżem nadgoplańskim jest cicho, jest smutno – – w zadumie, przygnębiony oracz swój prowadzi pług… ani bydło się pasie – – ani lnu nie suszą na płótno, – jakby ludzie wymarli i odszedł od nas sam Bóg. Stoją ogromne topole… lśni na drogach błoto… Swoja tu jest ziemia. Dorodna. …

Wspomnienie

Jak bór życie ludzkie płynie – czas idzie i rąbie, Gdzieś w porębie wspomnień pozostało Dąbie. Wietrzne, druhu – coś tak wtórował statecznie… Gdy ja umilknę – ty szumiał będziesz wiecznie. Czy powiejesz, kiedy tam, za bór sosnowy – To kłaniaj się wszystkim: pasałem tam krowy. Ileż to lat temu …

O wsi moja !…

Legendą są snute tęsknoty i dzieje, Które cię do snu kładą i budzą o świcie; Gdy ciałem szukasz chleba, duchem tkwiąc w błękicie Pytasz, czy też wschód słońca spełni twe nadzieje … Kończę o tobie pieśni… Wrócę do nich może, Kiedy głuszę pustynną wiosna rozzieleni I kiedy w każdym sercu …