Pałac Dąmbskich w Toruniu

Pałac Dąmbskich w Toruniu

Pałac Dąmbskich – barokowa rezydencja rodziny Dąmbskich z końca XVII w. w Toruniu. Pałac został wzniesiony na zrębach dwóch gotyckich kamienic przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego w 1693 r. przy ul. Żeglarskiej 8 na Starym Mieście w Toruniu. Miał charakter rezydencji miejskiej służącej kujawskiej rodzinie Dąmbskich.
Imponująca jest fasada, cała pokryta stiukowymi dekoracjami o motywach roślinno-kwiatowych oraz bogato ornamentowany portal. Obecnie jest to jeden z nielicznych zachowanych przykładów toruńskiego zdobnictwa barokowego. Do końca XVIII w. pałac pozostawał w rękach kolejnych przedstawicieli rodziny Dąmbskich.
W 1800 r został sprzedany pruskiemu urzędnikowi, od 1815 r. mieścił się w nim Hotel Gdański, a w 1870 został przejęty na potrzeby armii pruskiej.


W latach 1874-1887 został przebudowany – usunięto barokowy portal, szczyt oraz wysoki czterospadowy dach, zastępując go owalnym dachem z blachy falistej. Od tego czasu pałac został zamieniony na kasyno oficerskie. W latach 1920-1924 był siedzibą Policji Państwowej, a następnie Towarzystwa Sztuk Pięknych.
Po II wojnie światowej pałac został przekazany Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika i ulokowano w nim Wydział Sztuk Pięknych.


Źródło:
wikipedia