Dąmbscy – postaci

Stanisław Kazimierz Dąmbski herbu Godziemba (ok. 1636 – 15 XII 1700). Od 1673 roku biskup chełmski, w 1676 roku mianowany biskupem łuckim, w 1682 roku jest już biskupem płockim, w 1692 roku przeniesiony raz jeszcze tym razem na biskupstwo kujawskie później biskup krakowski, sekretarz Korybuta Wisniowieckiego, posiadał doktorat Akademii Krakowskiej. …

Galeria Dąmbskich

Podstawowy trzon malarstwa obcego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie stanowi Galeria Dąmbskich, nazwana od jej twórcy, Łukasza z Lubrańca Dąmbskiego, tworzona w końcowych latach XVIII i pierwszych XIX stulecia. Z Rzeszowem związana jest od 1903 roku, kiedy decyzją Stanisława Dąmbskiego z Rudnej złożona została w formie depozytu w salach …

Pałac Dąmbskich w Toruniu

Pałac Dąmbskich – barokowa rezydencja rodziny Dąmbskich z końca XVII w. w Toruniu. Pałac został wzniesiony na zrębach dwóch gotyckich kamienic przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego w 1693 r. przy ul. Żeglarskiej 8 na Starym Mieście w Toruniu. Miał charakter rezydencji miejskiej służącej kujawskiej rodzinie Dąmbskich. Imponująca jest fasada, cała …