Nowa strona

Właśnie dziś (19.06.2023) rozpoczyna swoje oficjalne życie nowa strona mieszkańców i miłośników Dąbia Kujawskiego. Ponieważ przeniesienie wszystkich informacji z pierwszej strony jeszcze chwilę potrwa – pozostawiamy dostęp do niej – tutaj.

Franciszek Beciński

Franciszek Beciński urodził się 5 września 1897 r. w Pilichowie jako syn Walentego, rolnika kilku morgowego gospodarstwa i Jadwigi z Krysiaków. Od najmłodszych lat Franciszek ze względu na trudną sytuację materialną rodziny pracował przy wypasie bydła, m.in. u swoich dziadków w Dąbiu Kujawskim. Umiejętność czytania i pisania posiadł dzięki matce, …

Dąmbscy – postaci

Stanisław Kazimierz Dąmbski herbu Godziemba (ok. 1636 – 15 XII 1700). Od 1673 roku biskup chełmski, w 1676 roku mianowany biskupem łuckim, w 1682 roku jest już biskupem płockim, w 1692 roku przeniesiony raz jeszcze tym razem na biskupstwo kujawskie później biskup krakowski, sekretarz Korybuta Wisniowieckiego, posiadał doktorat Akademii Krakowskiej. …

Galeria Dąmbskich

Podstawowy trzon malarstwa obcego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie stanowi Galeria Dąmbskich, nazwana od jej twórcy, Łukasza z Lubrańca Dąmbskiego, tworzona w końcowych latach XVIII i pierwszych XIX stulecia. Z Rzeszowem związana jest od 1903 roku, kiedy decyzją Stanisława Dąmbskiego z Rudnej złożona została w formie depozytu w salach …

Pałac Dąmbskich w Toruniu

Pałac Dąmbskich – barokowa rezydencja rodziny Dąmbskich z końca XVII w. w Toruniu. Pałac został wzniesiony na zrębach dwóch gotyckich kamienic przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego w 1693 r. przy ul. Żeglarskiej 8 na Starym Mieście w Toruniu. Miał charakter rezydencji miejskiej służącej kujawskiej rodzinie Dąmbskich. Imponująca jest fasada, cała …

To Kujawy

Równina het! Precz… równina (rzecz gdzie indziej rzadka), gdzie nie poleci oko – nigdzie się nie garbi, w fałdy nie zagina – – jak stół gładka! Stwórca był dla niej łaskawy i bardzo szczodry – – Ziemia rodzinna to – – Kujawy! I tak bez końca bez końca aż po …

Nad niżem nadgoplańskim

Nad niżem nadgoplańskim jest cicho, jest smutno – – w zadumie, przygnębiony oracz swój prowadzi pług… ani bydło się pasie – – ani lnu nie suszą na płótno, – jakby ludzie wymarli i odszedł od nas sam Bóg. Stoją ogromne topole… lśni na drogach błoto… Swoja tu jest ziemia. Dorodna. …

Wspomnienie

Jak bór życie ludzkie płynie – czas idzie i rąbie, Gdzieś w porębie wspomnień pozostało Dąbie. Wietrzne, druhu – coś tak wtórował statecznie… Gdy ja umilknę – ty szumiał będziesz wiecznie. Czy powiejesz, kiedy tam, za bór sosnowy – To kłaniaj się wszystkim: pasałem tam krowy. Ileż to lat temu …

O wsi moja !…

Legendą są snute tęsknoty i dzieje, Które cię do snu kładą i budzą o świcie; Gdy ciałem szukasz chleba, duchem tkwiąc w błękicie Pytasz, czy też wschód słońca spełni twe nadzieje … Kończę o tobie pieśni… Wrócę do nich może, Kiedy głuszę pustynną wiosna rozzieleni I kiedy w każdym sercu …